Portfolio category: Kõik Projektid

Kõik Projektid

Uus- ja Lõuna-Ranna äri- ja tootmismismaad

Kehtestatud detailplaneeringu alusel on  moodustatud 5 tootmis ja ärimaa kinnistut Harku tee äärde suurusega ca 3000-4000m2. Rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassid. Kõik kinnistud on katastriüksusteks vormistatud. Detailpleering Uus- Ja Lõuna Ranna 094100015DP00AS002-07.3 PHIJOONIS -914×1370- 1_500.pdf UUS- JA LÕUNA-RANNA ILLUSTREERIV A2 1_1000.pdf 094100015DP00AS001-01 SITUATSIOONISKEEM A4 1_10 000.pdf

Uus- ja Lõuna-Ranna Elamuala

Tabasalus asuv 3,6 hektariline elamuarendus on täies mahus müüdud suurkliendile. Tabasalus asuv ca 3,6 ha suurune elamuarendus, kus on ehitusõigus 4 korterelamu (kokku 78 korterit) ja 4 ridaelamu (kokku 24 korterit) rajamiseks. Samal planeeringuala asub ka  Harku vallale kuuluv sotsiaalmaa kinnistu laste päevakodu rajamiseks. Detailpleering Uus- Ja Lõuna Ranna 094100015DP00AS002-07.3 PHIJOONIS -914×1370- 1_500.pdf UUS- JA

Maasikmäe elamuala

Planeerimisel olev 13,5 ha suurusel alal paiknev eramupiirkond. Planeeringu tulemusena moodustatakse Tilgu sadama kohal paeklindil ca 30  kinnistut suurusega 2500-3500m2. Merevaade. Projekti orienteeruv valmimisaeg 2019-2020. Detailplaneering MaasikmaeESKIISv2.0.pdf

Ranna tee 2

Kehtestatud detailplaneeringu alusel on ca 9000m2 kinnistul võimalus kuni 10 000m2 suuruse kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Kinnistul asub täna ca 700m2 üldpinaga kahekorruseline ärihoone. Detailplaneering Ranna tee 2 vaade 2.pdf

Tabasalu Keskuse AEROFOTO Projekt1

Tabasalu keskus

Planeerimisel olev Klooga mnt ääres asuv Tabasalu keskus, kuhu on kavandatud kaasaegne hoonestus  kaubanduslikuks, ärialaseks,  elukondlikuks ja kultuurilisteks tegevuseks. Planeeringu orienteeruv kehtestamise aeg: 2017. Detailplanning Tabasalukeskus_PJ_20170330.pdf

Põhja-Tabasalu elamuala

Põhja-Tabasalu elamuala ehk nn Tooma elamukvartal (40 eramut) oli kolme maaomaniku ühisprojekt. Projekti käigus rajati AS Karumaa eestvedamisel vajalikud tehnovõrgud ja teed koos tänavavalgustusega. Tänaseks on kõik kinnistud müüdud ning elamukvartal suuremas osas eramutega hoonestatud.Eramute rajoon Tabasalu keskuse vahetus naabruses. Lõplikult valminud 2008.a.

Tabasalu tehnopark

Detailplaneeringu alusel on Tabasalus Alasi teele rajatud 12 äri ja tootmismaa kinnistut suurusega ca 5000-15 000m2. Kinnistud on varustatud kõigi komunikatsioonidega. Välja on ehitatud juurdepääsuteed ja tänavavalgustus. Tänaseks  on kõik kinnistud müüdud.

Kalda elamuala

Eramajade arendus Tabasalu astangul. Planeeringu tulemusena moodustati 16  kinnistut, mis varustati kõikide kommunikatsioonidega. Ehitati välja ka juurdepääsuteed. Tänaseks on kõik kinnistud müüdud.